Advocaten en specialismen

Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken.

Dit betekent dat wij in beginsel gespecialiseerd zijn in alles wat met strafrecht te maken heeft. Binnen het strafrecht zijn er een aantal onderwerpen/specialisaties waar onze bijzondere interesse ligt. In deze richtingen hebben onze praktijken zich ontwikkeld.

Ons kantoor wordt verder versterkt door onze juridisch medewerker Jordi l’Homme (LLB/BSc).

Levensdelicten & overige geweldsdelicten

Geweldsdelicten komen veelvuldig voor in onze praktijk. Van liquidaties in het milieu tot de verdenking van een crime passionel of eerwraak. We hebben met alle soorten van geweld en levensdelicten veel ervaring in onze praktijk. Lees hier meer over de keuzes die wij u helpen maken.

Opiumwetzaken – Drugsdelicten

Opiumzaken zijn zaken die met verdovende middelen te maken hebben, zowel softdrugs als harddrugs. De strafbaarstelling is geregeld in de Opiumwet. Lees hier verder hoe wij u kunnen bijstaan.

Georganiseerde criminaliteit

Drugshandel, drugstransporten, gaan zeker in de visie van het Openbaar Ministerie vaak gepaard met geweld zoals afpersing, ontvoering en zelfs liquidaties. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Productie van synthetische drugs

Regelmatig staan wij verdachten bij die in verband zijn gebracht met een zogenaamd drugslab waar allerlei soorten van synthetische drugs worden geproduceerd. In dit soort zaken is het altijd van groot belang om stil te staan bij de gehanteerde opsporingsmethoden en het gebruikte forensische bewijs. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Mensenhandel

Bij mensenhandel denken de meeste mensen aan uitbuiting en onvrijwillige prostitutie. De wetgeving op het gebied van mensenhandel is zeer complex. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Mensensmokkel

Tegenwoordig komt mensensmokkel steeds meer voor. Mensensmokkel is het opzettelijk behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot Nederland. Het behulpzaam zijn om in Nederland te komen is in beginsel geen strafbaar feit. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Witwassen

De strijd tegen het witwassen is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Het is van het allergrootste belang dat u op een goede en professionele wijze wordt begeleid in het afleggen van een verklaring. Lees hier meer.

Vermogensdelicten & fraudezaken

Vermogensdelicten en fraude zijn zeer ruime begrippen. Het kan variëren van diefstal, heling en verduistering tot zeer gecompliceerde btw-fraude en/of misbruik van subsidies. Voor al dit soort zaken kunt u, of uw bedrijf bij ons terecht. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Zedendelicten

Indien u verdacht wordt van een zedendelict, kan dit, meer nog dan bij menig ander delict, grote gevolgen voor uw persoonlijke situatie hebben. In dit soort zaken spelen emoties vaak een grote rol. Lees hier verder hoe wij u kunnen bijstaan.

Uitingsdelicten – journalisten

Regelmatig en vrij recent zijn wij betrokken geweest bij zaken waarbij journalisten zijn aangehouden in verband met de uitoefening van hun journalistieke taak. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Afpersing

Bij afpersing wordt een slachtoffer met geweld of onder bedreiging van geweld gedwongen goederen af te staan. Dit lijkt erg op diefstal met geweld, maar verschilt hiervan terdege. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Smaad/laster

Smaad en laster zijn strafbare feiten waarbij iemand een ander in een kwaad daglicht zet. Beide delicten zijn klachtdelicten, wat wil zeggen dat vervolging slechts kan plaatsvinden indien er aangifte is gedaan. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Bedreiging

Er is niet één soort bedreiging. Bedreiging bestaat in diverse gradaties, waarbij sommige bedreigingen wél strafbaar zijn en sommige niet. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Cybercrime

Met name als het gaat om criminaliteit via het dark web hebben wij kennis en ervaring om u hierin bij te staan. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Verkeerszaken & rijbewijs kwijt

Ook in het verkeer kunt u te maken krijgen met het strafrecht. Door met drank op, of op een andere manier gevaarlijk te rijden, kunt u verdacht worden van het overtreden van de Wegenverkeerswet. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Internationaal strafrecht

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van het internationaal strafrecht. Dit is van belang omdat de invloed van Europese regelgeving op ons nationale strafrecht steeds groter wordt. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor specifieke werkzaamheden die u gaat verrichten. Dit wordt ook wel een ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd. Meestal is het uw toekomstige werkgever die verwacht dat u een VOG aanvraagt. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.

Wvggz

Zaken over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn geen onderdeel van het strafrecht, maar vormen een apart specialistisch rechtsgebied.

De Wvggz maakt een onderscheid tussen twee vormen van gedwongen opname: crisismaatregel en een zorgmachtiging. Lees hier hoe wij u kunnen bijstaan.